Obraz olejny nieznanego malarza namalowany przed 1603 rokiem ze zbiorów Muzeum Historycznego we Lwowie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).