Obraz olejny z 1755 roku ze zbiorów Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie