Obraz olejny 1789 roku, eksponowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu (własność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).