Obraz olejny namalowany ok. 1778 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.