Obraz z 1904 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).