Reprodukcja z pocztówki wydanej w 1909 roku w Wielczce nakładem J. Czerneckiego.