Obraz olejny namalowany po 1778 roku, eksponowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu, własność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Fotografia Tadeusz Święchowicz, czerwiec 2018 r.