Obraz olejny z lat 1816-1824 przechowywany w Pałacu Biskupim w Krakowie.