Drzeworyt zygnowany monogramem KM według wzoru Józefa Tadeusza Polkowskiego, opublikowany w  1863 roku w "Tygodniku ilustrowanym",  nr 171 s. 1.