Fotografia Stanisława Stadlera wykonana przed 1927 rokiem ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.