Obraz z 1924 roku ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.