Obraz olejny z lat 1800-1807, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie