Obraz olejny z 1909 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.