Obraz z 1804 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.