Obraz olejny z lat 1782-1792. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.