Obraz olejny nieznanego autora ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki