Litografia Jana Feliksa Piwarskiego, według wzoru Michała Stachowicza, opublikowana w Warszawie w Zakładzie Litograficznym Banku Polskiego w roku 1851,