Obraz olejny namalowany przed 1905 rokiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie