Fotografia wykonana około 1930 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.