Fotografia wykonana około 1930 roku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.