Obraz olejny z 1859 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.