Obraz olejny z 1862 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie,  eksponowany w Sukiennicach.