Obraz olejny nieznanego malarza z lat 1780-1790, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.