Obraz olejny z 1782 roku ze zbiorów Łotewskiego Muzeum Historii Narodowej w Rydze.