Obraz olejny z 1781 roku ze zbiorów Pałacu Rundāle na Łotwie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).