Grafika z 1841 roku opublikowana w Warszawie przez Zakład Litograficzny Banku Polskiego.