Obraz olejny namalowany w 1874 roku, znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,  wystawiony w Sukiennicach. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 16.02.2019 r.