Fotografia Władysława Zahorskiego wykonana w 1905 r.