Fotografia wykonana przez Józefa Grodzickiego.  Stoją  od lewej Kazimierz, Stanisław, Michał i Bohdan; siedzą Jan i Matylda Kelles-Krauz.