Obraz olejny z 1801 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie