Obraz olejny z 1912 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu wystawiony w Galerii Rogalińskiej.