Obraz olejny namalowany około 1820 roku ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.