Obraz nieznanego malarza polskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 18.05.2024 r.