Obraz z Collegium Maius UJ. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.