Obraz z 1913 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.