Fotografia z 2 poł. XIX wieku ze zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.