Fotografia Moritza Ludwiga Wintera wykonana około 1875 r.