Obraz olejny z ok. 1830 roku, eksponowany w Muzeum Narodowym w Poznaniu (własność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).