Obraz z XVIII wieku ze zbiorów Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).