Obraz olejny z II połowy XVII wieku ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle. 

Źródło kopii cyfrowej: muzeumjasło.pl.