Obraz olejny z ok. 1770 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.