Kopia z XIX wieku obrazu z wieku XVI.  Znajduje się w Muzeum Historycznym we Lwowie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikipedia.