Rycina z publikacji „Hetmani Polscy Koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.  Dzieło ofiarowane szanownym potomkom tychże hetmanów”, wydanej w Warszawie w 1860 roku nakładem Księgarni Polskiej Adama Dzwonkowskiego i Spółki.