Obraz olejny z XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.