Fotografia Edwarda Trzemeskiego wykonana około 1895 r.