Obraz olejny z 1902 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie