Obraz olejny na blasze miedzianej z XVIII wieku, ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie