Obraz olejny namalowany po 1790 roku. Znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk)