Obraz olejny z ok. 1890 r. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.