Obraz olejny z 1790 roku. Znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.